Skip to main content
Algemene voorwaarden

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op onze werkzaamheden. Via de link kunt u ze downloaden of we sturen ze kosteloos op via mail.
 
Binnenlands vervoer;
de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam https://www.tln.nl/app/uploads/2019/10/AVC-2002-versie-2015-NL.pdf
 
Grensoverschrijdend vervoer;
het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)
https://www.sva.nl/files/bva_sva/downloads/2019-12/6040%20-%20CMR-Verdrag%20NL%20-%20A4%20web.pdf.
 
Aanvullend op het CMR Verdrag zijn de AVC voorwaarden van toepassing.
Op alle nevenactiviteiten die wij voor u verrichten, zijn de Fenex Voorwaarden van toepassing;
http://www.fenex.nl/paginas/nederlandse-expeditievoorwaarden.aspx
 
Op onze logistieke diensten zoals opslag en handling zijn van toepassing;
https://www.fenex.nl/app/uploads/2020/10/VAL-Voorwaarden-voor-Logistieke-Activiteiten-Ned-zonder-logo.pdf
 
Op onze betalingen en aanvullend op al onze voorwaarden zijn van toepassing;
https://www.tln.nl/app/uploads/2019/10/tln-betalingsvoorwaarden-2002-nl.pdf
 
Indien er nieuwere versies beschikbaar zijn zullen deze gelden.
 
Bij interpretatiegeschillen van de algemene voorwaarden dient de Nederlandse tekst als uitgangspunt.
 
Beleidsverklaring John Corneth BV